LPEU/2022/331 COM(2022)248 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie, na základe žiadosti Grécka – EGF/2021/008/Attica electrical equipment manufacturing

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)248
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/331
Dátum ukončenia procesu: 13.06.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.05.2022
Ukončenie štádia: 31.05.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 31.05.2022
Ukončenie štádia: 01.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 01.06.2022
Ukončenie štádia: 13.06.2022