LPEU/2022/327 COM(2022)245 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o vymáhaní majetku a konfiškácii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)245
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Spolugestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/327
Dátum začiatku MPK: 08.09.2022
Dátum konca MPK: 29.09.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.05.2022
Ukončenie štádia: 22.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.06.2022
Ukončenie štádia: 27.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 27.06.2022
Ukončenie štádia: 07.09.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.09.2022
Ukončenie štádia: 30.09.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)