LPEU/2022/324 COM(2022)243 OZNÁMENIE KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Šiesta výročná správa o nástroji pre utečencov v Turecku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)243
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/324
Dátum ukončenia procesu: 21.06.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.05.2022
Ukončenie štádia: 26.05.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.05.2022
Ukončenie štádia: 27.05.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 27.05.2022
Ukončenie štádia: 21.06.2022