LPEU/2022/322 COM(2022)303 Politický dokument, v ktorom sa vypracúva viacročná strategická politika európskeho integrovaného riadenia hraníc v súlade s článkom 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/1896

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)303
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/322
Dátum ukončenia procesu: 03.08.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.05.2022
Ukončenie štádia: 29.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.06.2022
Ukončenie štádia: 30.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 30.06.2022
Ukončenie štádia: 03.08.2022