LPEU/2022/313 COM(2022)612 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY, ktoré sa týka národného programu reforiem Francúzska na rok 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)612
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/313

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.05.2022
Ukončenie štádia: 02.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.06.2022
Ukončenie štádia: 07.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 07.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)