LPEU/2022/28 COM(2022)19 SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU Záverečná správa – odvetvový prieskum v oblasti spotrebiteľského internetu vecí

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)19
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/28
Dátum ukončenia procesu: 14.02.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.01.2022
Ukončenie štádia: 20.01.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.01.2022
Ukončenie štádia: 25.01.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 25.01.2022
Ukončenie štádia: 14.02.2022