LPEU/2022/261 COM(2022)225 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výdavkoch EPZF Systém včasného varovania č. 1 – 3/2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)225
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/261
Dátum ukončenia procesu: 10.06.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.05.2022
Ukončenie štádia: 13.05.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.05.2022
Ukončenie štádia: 16.05.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 16.05.2022
Ukončenie štádia: 10.06.2022