LPEU/2022/257 COM(2022)216 Návrh SMERNICA RADY o stanovení pravidiel týkajúcich sa úľavy na zníženie zvýhodňovania dlhu voči vlastnému imaniu a obmedzenia odpočítateľnosti úrokov na účely dane z príjmov právnických osôb

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)216
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Pokročilé rokovania v Rade EÚ.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/257
Dátum začiatku MPK: 16.08.2022
Dátum konca MPK: 22.08.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.05.2022
Ukončenie štádia: 02.06.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.06.2022
Ukončenie štádia: 07.06.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.06.2022
Ukončenie štádia: 16.08.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.08.2022
Ukončenie štádia: 23.08.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.08.2022
Ukončenie štádia: 23.08.2022