LPEU/2022/247 COM(2022)214 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na sedemdesiatom piatom zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia, pokiaľ ide o určité zmeny Medzinárodných zdravotných predpi...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)214
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/247

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.05.2022
Ukončenie štádia: 13.05.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.05.2022
Ukončenie štádia: 16.05.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 16.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)