LPEU/2022/222 COM(2022)186 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Rade Svetovej colnej organizácie v súvislosti s prijatím navrhovanej zmeny rokovacieho poriadku Výboru pre harmonizovaný systém

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)186
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/222
Dátum ukončenia procesu: 24.05.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.04.2022
Ukončenie štádia: 04.05.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.05.2022
Ukončenie štádia: 09.05.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 09.05.2022
Ukončenie štádia: 24.05.2022