LPEU/2022/214 COM(2022)184 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)184
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/214
Dátum ukončenia procesu: 06.06.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.04.2022
Ukončenie štádia: 01.05.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 01.05.2022
Ukončenie štádia: 03.05.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 03.05.2022
Ukončenie štádia: 06.06.2022