LPEU/2021/843 COM(2021)832 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2020/1429, pokiaľ ide o trvanie referenčného obdobia na uplatňovanie dočasných opatrení týkajúcich sa vyberania poplatkov za použ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)832
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/843
Dátum ukončenia procesu: 31.01.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.12.2021
Ukončenie štádia: 20.01.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.01.2022
Ukončenie štádia: 25.01.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 25.01.2022
Ukončenie štádia: 31.01.2022