LPEU/2021/826 COM(2021)817 Návrh SMERNICA RADY, ktorou sa mení smernica 2008/118/ES a smernica (EÚ) 2020/262 (prepracované znenie), pokiaľ ide o bezcolné predajne umiestnené vo francúzskom termináli tunela pod Lamanšským prielivom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)817
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/826

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.12.2021
Ukončenie štádia: 16.12.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.12.2021
Ukončenie štádia: 20.12.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)