LPEU/2021/823 C(2021)9040 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE týkajúce sa žiadosti o registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom „Iniciatíva EVE za zavedenie práva rozhodovať“ v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: C(2021)9040
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/823

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.12.2021
Ukončenie štádia: 20.12.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.12.2021
Ukončenie štádia: 20.12.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.12.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)