LPEU/2021/736 COM(2021)730 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Ochrana integrity volieb a podpora demokratickej účasti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)730
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/736
Dátum ukončenia procesu: 27.12.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.11.2021
Ukončenie štádia: 06.12.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.12.2021
Ukončenie štádia: 08.12.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.12.2021
Ukončenie štádia: 27.12.2021