LPEU/2021/705 COM(2021)687 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní delegovaných právomocí udelených Komisii v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (nariadenie EÚ o dreve)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)687
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/705

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.11.2021
Ukončenie štádia: 10.11.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.11.2021
Ukončenie štádia: 15.11.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 15.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)