LPEU/2021/682 COM(2021)686 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore veľvyslancov AKT – EÚ, pokiaľ ide o zmenu rozhodnutia Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 3/2019 zo 17. decembra 2019 o prijat...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)686
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/682
Dátum ukončenia procesu: 03.12.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.10.2021
Ukončenie štádia: 12.11.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.11.2021
Ukončenie štádia: 15.11.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.11.2021
Ukončenie štádia: 03.12.2021