LPEU/2021/657 COM(2021)641 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa smernice 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)641
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/657
Dátum ukončenia procesu: 28.01.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.10.2021
Ukončenie štádia: 20.10.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.10.2021
Ukončenie štádia: 25.10.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 25.10.2021
Ukončenie štádia: 28.01.2022