LPEU/2021/651 *COM(2021)635 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 31 o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd a protokolu 37 obsahujúcom zoznam podľa článku 101 k Dohode o EHP (Vesmírny program Únie)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)635
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Agenda, týkajúca sa danej špecifickej oblasti (výbor EHP, EFTA) je v gescii MZVEZ SR. Navrhujeme gestorstvo MZVEZ SR a spolugestorstvo MŠVVŠ SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/651
Dátum ukončenia procesu: 04.11.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.10.2021
Ukončenie štádia: 15.10.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.10.2021
Ukončenie štádia: 15.10.2021
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.10.2021
Ukončenie štádia: 15.10.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.10.2021
Ukončenie štádia: 19.10.2021
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.10.2021
Ukončenie štádia: 19.10.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.10.2021
Ukončenie štádia: 22.10.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.10.2021
Ukončenie štádia: 04.11.2021