LPEU/2021/646 COM(2021)627 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/746, pokiaľ ide o prechodné ustanovenia pre určité diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro a odklad uplatňovania požiadaviek na interné pomôcky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)627
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Spolugestor: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/646
Dátum ukončenia procesu: 22.12.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.10.2021
Ukončenie štádia: 14.10.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.10.2021
Ukončenie štádia: 18.10.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.10.2021
Ukončenie štádia: 22.12.2021