LPEU/2021/586 COM(2021)576 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Zriadenie Úradu pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) –...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)576
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/586

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.09.2021
Ukončenie štádia: 08.11.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.11.2021
Ukončenie štádia: 11.11.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 11.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)