LPEU/2021/58 SGD(2021)1965COM(2020)796 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/794, pokiaľ ide o spoluprácu Europolu so súkromnými subjektmi, spracúvanie osobných údajov Europolom na podporu vyšetrovania trestných činov a úlohu Europolu v oblasti výskumu a inovácií

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: SGD(2021)1965COM(2020)796
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/58
Dátum začiatku MPK: 03.05.2021
Dátum konca MPK: 14.05.2021
Dátum ukončenia procesu: 03.09.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.02.2021
Ukončenie štádia: 02.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.02.2021
Ukončenie štádia: 05.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 05.02.2021
Ukončenie štádia: 30.04.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.05.2021
Ukončenie štádia: 15.05.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.05.2021
Ukončenie štádia: 03.09.2021