LPEU/2021/566 COM(2021)545 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) 2021/90 z 28. januára 2021, ktorým sa na rok 2021 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Stredozemnom mori a Čiernom mori

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)545
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/566

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.09.2021
Ukončenie štádia: 10.09.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.09.2021
Ukončenie štádia: 10.09.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 10.09.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)