LPEU/2021/559 COM(2021)537 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v rámci Medzinárodnej rady pre cukor, pokiaľ ide o zmenu Medzinárodnej dohody o cukre z roku 1992

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)537
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/559
Dátum ukončenia procesu: 22.09.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.09.2021
Ukončenie štádia: 08.09.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.09.2021
Ukončenie štádia: 08.09.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.09.2021
Ukončenie štádia: 22.09.2021