LPEU/2021/527 COM(2021)470 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)470
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/527
Dátum ukončenia procesu: 07.09.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.08.2021
Ukončenie štádia: 12.08.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.08.2021
Ukončenie štádia: 17.08.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 17.08.2021
Ukončenie štádia: 07.09.2021