LPEU/2021/512 COM(2021)441 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/790/ES, ktorým sa Poľskej republike povoľuje uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)441
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/512
Dátum ukončenia procesu: 13.09.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.08.2021
Ukončenie štádia: 09.08.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.08.2021
Ukončenie štádia: 12.08.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 12.08.2021
Ukončenie štádia: 13.09.2021