LPEU/2021/509 COM(2021)450 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Medzinárodnej rade pre obilniny v súvislosti so zmenou vymedzenia pojmu „obilie“ alebo „obilniny“ v rámci Dohovoru o obchodovaní s obilninami z roku 1995

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)450
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/509
Dátum ukončenia procesu: 12.08.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.08.2021
Ukončenie štádia: 05.08.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.08.2021
Ukončenie štádia: 10.08.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 10.08.2021
Ukončenie štádia: 12.08.2021