LPEU/2021/507 COM(2021)455 Návrh ODPORÚČANIE RADY týkajúce sa zmiešaného učenia v záujme vysokokvalitného a inkluzívneho primárneho a sekundárneho vzdelávania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)455
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/507
Dátum ukončenia procesu: 31.08.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.08.2021
Ukončenie štádia: 05.08.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.08.2021
Ukončenie štádia: 10.08.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 10.08.2021
Ukončenie štádia: 31.08.2021