LPEU/2021/5 C(2021)32 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE o žiadosti o registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom „Iniciatíva občianskej spoločnosti za zákaz praktík hromadného biometrického sledovania“

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: C(2021)32
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/5

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.01.2021
Ukončenie štádia: 01.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 01.02.2021
Ukončenie štádia: 04.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 04.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)