LPEU/2021/49 COM(2021)29 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE A EURÓPSKEMU VÝBORU PRE SYSTÉMOVÉ RIZIKÁ o vývoji na trhu EÚ so službami štatutárneho auditu poskytovanými subjektom verejného záujmu v súlade s článkom 27 nariadenia (EÚ) č. 537/2014

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)29
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/49
Dátum ukončenia procesu: 30.03.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.01.2021
Ukončenie štádia: 28.01.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.01.2021
Ukončenie štádia: 01.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 01.02.2021
Ukončenie štádia: 30.03.2021