LPEU/2021/488 COM(2021)417 SPRÁVA KOMISIE VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2020 O UPLATŇOVANÍ ZÁSAD SUBSIDIARITY A PROPORCIONALITY A O VZŤAHOCH S NÁRODNÝMI PARLAMENTMI

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)417
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/488
Dátum ukončenia procesu: 18.08.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.07.2021
Ukončenie štádia: 03.08.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.08.2021
Ukončenie štádia: 06.08.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.08.2021
Ukončenie štádia: 18.08.2021