LPEU/2021/478 COM(2021)429 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1153, pokiaľ ide o prístup príslušných orgánov k centralizovaným registrom bankových účtov cez jedn...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)429
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/478
Dátum začiatku MPK: 26.10.2021
Dátum konca MPK: 09.11.2021
Dátum ukončenia procesu: 23.11.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.07.2021
Ukončenie štádia: 27.07.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.07.2021
Ukončenie štádia: 27.07.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 27.07.2021
Ukončenie štádia: 25.10.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.10.2021
Ukončenie štádia: 10.11.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 10.11.2021
Ukončenie štádia: 23.11.2021