LPEU/2021/442 COM(2021)568 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Sociálno-klimatický fond

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)568
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/442
Dátum začiatku MPK: 09.11.2021
Dátum konca MPK: 23.11.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.07.2021
Ukončenie štádia: 10.09.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.09.2021
Ukončenie štádia: 10.09.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 10.09.2021
Ukončenie štádia: 09.11.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.11.2021
Ukončenie štádia: 24.11.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)