LPEU/2021/43 COM(2021)27 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore pre obchod, pokiaľ ide o zmenu dodatku 1 k prílohe XII (Verejné obstarávanie) k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou, Peru a Ekvádorom na strane druhej

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)27
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/43
Dátum ukončenia procesu: 26.02.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.01.2021
Ukončenie štádia: 27.01.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.01.2021
Ukončenie štádia: 28.01.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 28.01.2021
Ukončenie štádia: 26.02.2021