LPEU/2021/412 COM(2021)369 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa členské štáty Európskej únie oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Bolívie k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)369
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/412
Dátum ukončenia procesu: 21.07.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.07.2021
Ukončenie štádia: 06.07.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.07.2021
Ukončenie štádia: 07.07.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.07.2021
Ukončenie štádia: 21.07.2021