LPEU/2021/407 COM(2021)364 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Osobitnom výbore pre koordináciu sociálneho zabezpečenia zriadenom Dohodou o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia o zmene príloh k Protokolu o koordinácii v oblasti sociálneho zabezpečenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)364
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/407
Dátum ukončenia procesu: 19.10.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.07.2021
Ukončenie štádia: 06.07.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.07.2021
Ukončenie štádia: 07.07.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.07.2021
Ukončenie štádia: 19.10.2021