LPEU/2021/40 COM(2021)28 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní, pokiaľ ide o obsah elektronických registrov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)28
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/40
Dátum ukončenia procesu: 02.08.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.01.2021
Ukončenie štádia: 26.01.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.01.2021
Ukončenie štádia: 28.01.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 28.01.2021
Ukončenie štádia: 02.08.2021