LPEU/2021/397 COM(2021)347 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o spotrebiteľských úveroch

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)347
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/397
Dátum začiatku MPK: 21.07.2021
Dátum konca MPK: 03.08.2021
Dátum ukončenia procesu: 06.08.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 01.07.2021
Ukončenie štádia: 08.07.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.07.2021
Ukončenie štádia: 13.07.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.07.2021
Ukončenie štádia: 21.07.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.07.2021
Ukončenie štádia: 04.08.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 04.08.2021
Ukončenie štádia: 05.08.2021