LPEU/2021/393 COM(2021)343 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Dlhodobá prognóza budúcich peňažných tokov do rozpočtu EÚ a z rozpočtu EÚ (2021 – 2027)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)343
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/393
Dátum ukončenia procesu: 05.08.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.06.2021
Ukončenie štádia: 30.06.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.06.2021
Ukončenie štádia: 02.07.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.07.2021
Ukončenie štádia: 05.08.2021