LPEU/2021/343 COM(2021)276 OZNÁMENIE KOMISIE RADE Finančné informácie o Európskom rozvojovom fonde Európsky rozvojový fond (ERF): prognózy záväzkov, platieb a príspevkov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)276
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/343
Dátum ukončenia procesu: 03.08.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.06.2021
Ukončenie štádia: 08.06.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.06.2021
Ukončenie štádia: 10.06.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 10.06.2021
Ukončenie štádia: 03.08.2021