LPEU/2021/333 COM(2021)298 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)298
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/333
Dátum ukončenia procesu: 05.08.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.06.2021
Ukončenie štádia: 03.06.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.06.2021
Ukončenie štádia: 04.06.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.06.2021
Ukončenie štádia: 05.08.2021