LPEU/2021/30 COM(2021)23 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Holandsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu zdaňovania elektriny dodávanej [nabíjacím staniciam] pre elektrické vozidlá v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)23
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/30
Dátum ukončenia procesu: 15.02.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.01.2021
Ukončenie štádia: 21.01.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.01.2021
Ukončenie štádia: 22.01.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.01.2021
Ukončenie štádia: 15.02.2021