LPEU/2021/293 COM(2021)248 Návrh NARIADENIE RADY o prideľovaní rybolovných možností stanovených na základe vykonávacieho protokolu (2021 – 2026) k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Gabonskou republikou a Európskym spoločenstvom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)248
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/293

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 01.06.2021
Ukončenie štádia: 02.06.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.06.2021
Ukončenie štádia: 04.06.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 04.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)