LPEU/2021/289 COM(2021)268 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie, pokiaľ ide o pripravované rozhodnutie účastníkov dohody o štátom podporovaných vývozných úveroch

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)268
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/289
Dátum ukončenia procesu: 30.06.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 31.05.2021
Ukončenie štádia: 31.05.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 31.05.2021
Ukončenie štádia: 02.06.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.06.2021
Ukončenie štádia: 30.06.2021