LPEU/2021/277 SGD(2021)7948COM(2021)243 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Svetovom fóre Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov pre harmonizáciu predpisov o vozidlách, pokiaľ ide o návrhy zmien predpisov OSN č. 13, 13-H, 24, 30, 41, 49, 79, 83, 95, 101, 124, 129, 134, 137 a 157 a návrhy zmien globálnych technických predpisov č. 4 a 9

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: SGD(2021)7948COM(2021)243
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/277

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.05.2021
Ukončenie štádia: 25.05.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.05.2021
Ukončenie štádia: 26.05.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)