LPEU/2021/270 COM(2021)205 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Podpora európskeho prístupu k umelej inteligencii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)205
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/270

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.05.2021
Ukončenie štádia: 23.06.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.06.2021
Ukončenie štádia: 25.06.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 25.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)