LPEU/2021/241 COM(2021)209 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Holandsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu dane z elektriny priamo dodávanej plavidlám kotviacim v prístave v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)209
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/241
Dátum ukončenia procesu: 18.05.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.04.2021
Ukončenie štádia: 29.04.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.04.2021
Ukončenie štádia: 03.05.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 03.05.2021
Ukončenie štádia: 18.05.2021