LPEU/2021/235 COM(2021)207 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Nemecka – EGF/2020/003 DE/GMH Guss

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)207
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/235
Dátum ukončenia procesu: 18.05.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.04.2021
Ukončenie štádia: 27.04.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.04.2021
Ukončenie štádia: 30.04.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 30.04.2021
Ukončenie štádia: 18.05.2021