LPEU/2021/206 COM(2021)175 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Medzinárodnej rade pre kakao

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)175
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/206
Dátum ukončenia procesu: 20.04.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.04.2021
Ukončenie štádia: 13.04.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.04.2021
Ukončenie štádia: 16.04.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 16.04.2021
Ukončenie štádia: 20.04.2021