LPEU/2021/164 COM(2021)132 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu a v Rade pre pridruženie zriadenej Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej, pokiaľ ide o kladné stanovisko ku komplexnému plánu pre vykonávanie právnych predpisov týkajúcich sa verejného obstarávania schválenému vládou Gruzínska a uznanie dokončenia fázy 1 uvedenej v prílohe XVI-B k dohode o pridružení

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)132
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/164
Dátum ukončenia procesu: 16.04.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.03.2021
Ukončenie štádia: 22.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.03.2021
Ukončenie štádia: 22.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.03.2021
Ukončenie štádia: 16.04.2021